Περιγραφή

Μηχάνημα αμμοβολής με δύο ή περισσότερες ανεμογεννήτριες με διαφορετική χωρητικότητα

  • Πρότυπο πλάτος εργασίας 600 mm.
  • Κατόπιν αιτήματος, το μηχάνημα μπορεί να παρασχεθεί μέχρι 1200 mm. πλάτος και με ένα χρήσιμο πάχος εργασίας των 400 mm.
  • Λειτουργία με Στεγνό σύστημα χρησιμοποιώντας πλάνα χάλυβα τα οποία μπορούν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν.
  • Πλήρης διαχωρισμός ελέγχου της σκόνης με τη χρήση φίλτρων.
  • Εύκολη αντικατάσταση από τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά.

Κατασκευαστής

backToTop Μετάβαση στο περιεχόμενο