Απλός Λήπτης

SKU: Simple-Extractor

Περιγραφή

Οι λήπτες παραλαμβάνουν τις εξαγόμενες πλάκες κατόπιν επεξεργασίας και τις αποθέτουν σε παλέτες.

Κατασκευαστής

backToTop Μετάβαση στο περιεχόμενο