Ηλεκτρονικό Ζυγιστήριο

SKU: Electronic-batching-plant

Περιγραφή

Ένα αυτόματο ζυγιστήριο πολλαπλών ζυγίσεων με δυναμοκυψέλες αποτελούμενο από:

  • N3 Σιλό για ψηφίδα και μαρμαρόσκονη, τα οποία υποβαστάζονται από μεταλλική ισχυρή κατασκευή ηλεκτροσυγκολλημένη,
  • Ν3 δονητικούς τροφοδότες 0,5 ΗΡ ο καθένας,
  • Χωρητικότητα του κάθε σιλο 6m3 περίπου.

Η λειτουργία των συγκροτημάτων γίνεται μέσω PLC πραγματοποιώντας πλήρη αυτόματο κύκλο. Οθόνη αφής προσφέρει άμεση απεικόνιση των λειτουργιών που εκτελούνται, εύκολο χειρισμό και προγραμματισμό της ποσότητας των υλικών προς ανάμειξη.

Κατασκευαστής

backToTop Μετάβαση στο περιεχόμενο