Ρότορας

SKU: Rotor

Περιγραφή

Ο ρότορας χρησιμοποιείται ευρέως για θραύση και ταυτόχρονη διαμόρφωση χαλικιών. Συνίσταται ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διαμόρφωση χαλικιών που χρησιμοποιούνται σε αδρανή υλικά σκυροδέματος, των οποίων η αντοχή είναι πάνω από C 60 ή σε όσα χρειάζεται να είναι αδιαπέραστα από παγωνιά και υγρασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Weight (kg): 7.500
Installed power (kW): 75 – 150
Production capacity (Slabs/hour): 200 t/h (20% = 0 – 1.5mm = 40t/h)
Dimensions of input (mm): 5 – 45
Rotor Rotation (rpm): 1200 – 2000

Κατασκευαστής

backToTop Μετάβαση στο περιεχόμενο